بلوم و بیلت فولادی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

بلوم و بیلت فولادی

روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران

بلوم و بیلت فولادی
شمش بیلت (Billet) یک نوع فلزات است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود و عمدتاً از ریخته‌گری مستقیم یا اکستروژن بدست می‌آید. این شمش دارای طول بیشتری نسبت به شمش فولادی است و سطح مقطع آن معمولاً دایره‌ای یا مربعی با ابعاد کمتر از ۱۵ سانتیمتر و سطح مقطع کوچکتر از ۲۳ سانتیمتر مربع است. شمش بیلت معمولاً به دو دسته ۳sp و ۵sp تقسیم می‌شود، که بیلت ۳sp انعطاف‌پذیرتر است. همچنین، شمش بیلتی که به طور مستقیم از تولید CCM به مصرف نورد می‌رسد، شمش CCM یا شمش بیلت نامیده می‌شود. شمش بلوم (Bloom) نیز یک نوع فلزات است که سطح مقطع آن بیشتر از ۲۳ سانتیمتر مربع و عرض آن بیشتر از ۱۵ سانتیمتر است. استفاده اصلی از شمش بلوم در ساخت ریل، سپری، ناودانی، قوطی، تیرآهن و موارد مشابه است. این شمش‌ها ابتدا از مواد اولیه خالص بدست می‌آیند و سپس به شکل‌های بلوم یا بلوم وارد قالب می‌شوند. بعد از انجماد، شمش‌ها به کارخانه‌های فولاد منتقل شده و در آنجا به شکل‌های نهایی خود تبدیل می‌شوند.


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/31 تن 1,825 202,046 368,733,950 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/31 تن 425 202,046 85,869,550 202,046
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع ذوب آهن فولاد خزر 1403/02/31 تن 1,000 202,046 203,934,740 203,935
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/31 تن 225 209,200 47,070,000 209,200
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/31 تن 225 209,200 47,070,000 209,200
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/31 تن 1,000 202,046 204,209,000 204,209
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد امیر آذربایجان 1403/02/31 تن 0 210,378 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/31 تن 1,000 201,000 204,399,000 204,399
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/31 تن 5,000 195,000 975,000,000 195,000
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/31 تن 200 194,000 39,089,900 195,450
شمش بلوم( 3sp(125*125 فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP پالش یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)3SP کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/31 تن 300 202,046 61,428,000 204,760
شمش بلوم( 3sp(125*125 مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/31 تن 0 210,378 0
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/31 تن 100 194,000 19,574,400 195,744
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/31 تن 650 202,046 131,329,900 202,046
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/31 تن 3,000 201,000 615,340,000 205,113
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/31 تن 3,000 201,000 605,685,000 201,895
شمش بلوم (150*150)5SP برنا پولاد کاوه 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP آکام فلز سوله 1403/02/31 تن 500 202,046 101,023,000 202,046
شمش بلوم (130*130)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/31 تن 4,000 199,500 798,000,000 199,500
شمش بلوم (125*125)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/31 تن 250 202,046 50,511,500 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/31 تن 3,000 195,500 588,021,500 196,007
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/31 تن 1,900 199,500 392,708,300 206,689
شمش بلوم (200*200)3sp صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/31 تن 3,000 209,000 627,003,000 209,001
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/31 تن 0 195,500 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/31 تن 4,500 199,500 918,177,900 204,040
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 صنایع صدرا ذوب 1403/02/31 تن 100 202,046 20,204,600 202,046
شمش بلوم( 3sp(125*125 صنایع صدرا ذوب 1403/02/31 تن 150 202,046 30,306,900 202,046
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/31 تن 1,000 202,046 206,195,000 206,195
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/31 تن 500 205,681 103,890,500 207,781
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/31 تن 3,000 199,000 605,067,000 201,689
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/31 تن 5,450 208,688 1,137,349,600 208,688
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/31 تن 10,000 208,688 2,168,314,100 216,831
شمش بلوم (130*130)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/31 تن 1,500 205,681 311,783,600 207,856
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/31 تن 5,000 209,705 1,068,579,480 213,716
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/31 تن 5,000 198,000 990,003,500 198,001
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/31 تن 200 202,046 40,409,200 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/31 تن 8,000 202,000 1,616,043,300 202,005
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/02/31 تن 260 202,046 52,531,960 202,046
شمش بلوم (150*150)3SP پرتو صنعت شرق 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/02/31 تن 550 202,046 111,125,300 202,046
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/02/31 تن 450 202,046 90,920,700 202,046
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/02/31 تن 850 202,046 171,739,100 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/02/31 تن 850 202,046 171,739,100 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/31 تن 1,000 202,046 202,046,000 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/31 تن 1,000 202,046 202,046,000 202,046
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد و چدن بهمن آسیا 1403/02/31 تن 100 208,500 20,850,000 208,500
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد شمس تبریز 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/31 تن 7,200 209,259 1,506,664,800 209,259
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/31 تن 7,950 209,259 1,663,609,050 209,259
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/30 تن 3,500 230,031 805,108,500 230,031
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/30 تن 1,500 230,031 345,046,500 230,031
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/31 تن 1,000 202,046 203,985,000 203,985
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/31 تن 0 202,046 0
شمش بلوم (150*150)4SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)D15-2 برنا پولاد کاوه 1403/02/29 تن 0 235,373 0
شمش بلوم (150*150)4SP کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/29 تن 100 213,636 21,363,600 213,636
شمش بلوم (150*150)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/29 تن 1,900 213,636 405,908,400 213,636
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/29 تن 0 204,091 0
شمش بلوم (125*125)4SP پولاد شمش آریا 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/29 تن 0 212,858 0
شمش بلوم (150*150)4SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/29 تن 0 211,927 0
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/02/29 تن 0 231,206 0
شمش بلوم(150*150)6SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)4SP فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)4SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/02/29 تن 0 220,793 0
شمش بلوم (150*150)4SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)4SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/29 تن 0 213,139 0
شمش بلوم (125*125)4SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/02/29 تن 0 220,793 0
شمش بلوم (150*150)CK45 برنا پولاد کاوه 1403/02/29 تن 0 231,207 0
شمش بلوم (150*150) CK60 برنا پولاد کاوه 1403/02/29 تن 0 235,373 0
شمش بلوم (150*150)4SP ایده آل شمش کویر 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)4SP مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)4SP آکام فلز سوله 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/29 تن 0 230,031 0
شمش بلوم (150*150)S2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/29 تن 0 295,779 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/29 تن 0 274,949 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/29 تن 0 274,949 0
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/29 تن 0 274,949 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/29 تن 0 274,949 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/29 تن 0 226,099 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/29 تن 0 246,521 0
شمش بلوم (125*125)4SP ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/29 تن 0 256,203 0
شمش بلوم (130*130)4sp تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/29 تن 0 256,203 0
شمش بلوم (125*125)CK45 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/29 تن 0 216,295 0
شمش بلوم (125*125)CK45 هما استیل شرق سپاهان 1403/02/29 تن 0 216,626 0
شمش بلوم (125*125)CK45 صنایع صدرا ذوب 1403/02/29 تن 0 216,626 0
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/02/29 تن 0 239,539 0
شمش بلوم (125*125)70CR2 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/29 تن 0 243,000 0
شمش بلوم (130*130)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/29 تن 4,200 210,909 885,817,800 210,909
شمش بلوم (130*130)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/29 تن 800 210,909 168,727,200 210,909
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/29 تن 0 235,000 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/29 تن 500 215,000 107,500,000 215,000
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/29 تن 0 231,207 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/02/29 تن 0 229,211 0
شمش بلوم (150*150)4SP پالش یزد 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)4SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/29 تن 0 207,054 0
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/29 تن 0 207,054 0
شمش بلوم (125*125)4SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/29 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/24 تن 350 204,091 71,431,850 204,091
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/24 تن 150 204,091 30,613,650 204,091
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/24 تن 1,700 214,253 364,230,100 214,253
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/24 تن 10,000 214,253 2,187,518,750 218,752
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/24 تن 0 210,327 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/24 تن 0 210,327 0
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP پالش یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/24 تن 0 207,054 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/24 تن 500 212,967 106,483,500 212,967
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/24 تن 0 204,091 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/25 تن 1,900 205,000 389,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/24 تن 100 205,000 20,500,000 205,000
شمش بلوم (130*130)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/24 تن 0 207,054 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 مجتمع فولاد خراسان 1403/02/24 تن 0 203,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/02/24 تن 3,000 204,000 612,000,000 204,000
شمش بلوم (130*130)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP سدید شمش خاتم 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 صنایع صدرا ذوب 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/24 تن 0 212,858 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/24 تن 0 211,927 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/24 تن 0 200,000 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/24 تن 1,500 204,000 306,000,000 204,000
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/24 تن 2,000 204,000 408,000,000 204,000
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (130*130)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/24 تن 50 205,000 10,250,000 205,000
شمش بلوم (130*130)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/24 تن 50 205,000 10,250,000 205,000
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/24 تن 1,000 205,000 205,391,600 205,392
شمش بلوم (150*150)5SP هما استیل شرق سپاهان 1403/02/24 تن 0 196,000 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/24 تن 800 202,000 161,600,000 202,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/24 تن 0 202,000 0
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/24 تن 125 215,012 25,750,000 206,000
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/24 تن 75 215,012 15,450,000 206,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 فولاد آذران گستر تبریز 1403/02/24 تن 75 206,497 15,487,275 206,497
شمش بلوم( 3sp(125*125 فولاد آذران گستر تبریز 1403/02/24 تن 125 206,497 25,812,125 206,497
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/24 تن 3,000 202,000 606,000,000 202,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/24 تن 4,500 202,000 909,000,000 202,000
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/24 تن 0 213,661 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/24 تن 0 209,000 0
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/24 تن 8,000 199,000 1,596,353,200 199,544
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/24 تن 7,600 199,000 1,512,400,000 199,000
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/24 تن 400 199,000 79,600,000 199,000
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/24 تن 0 215,012 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/24 تن 3,660 213,862 782,734,920 213,862
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/24 تن 5,500 213,862 1,176,241,000 213,862
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/24 تن 425 205,000 87,125,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/24 تن 275 205,000 56,375,000 205,000
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد امیر آذربایجان 1403/02/24 تن 800 206,497 165,197,600 206,497
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد امیر آذربایجان 1403/02/24 تن 200 206,497 41,299,400 206,497
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد ظفر بناب 1403/02/24 تن 0 213,098 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/24 تن 0 208,890 0
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP برنا پولاد کاوه 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/02/24 تن 0 212,932 0
شمش بلوم (150*150)5SP ایده آل شمش کویر 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP آکام فلز سوله 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP پرتو صنعت شرق 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/24 تن 0 213,155 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/24 تن 0 213,155 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/02/24 تن 0 210,511 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد و چدن بهمن آسیا 1403/02/24 تن 300 206,497 61,949,100 206,497
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد شمس تبریز 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/24 تن 2,000 215,012 430,024,000 215,012
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/24 تن 9,000 215,012 1,935,108,000 215,012
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد گستر فجر خوارزمی 1403/02/24 تن 0 206,497 0
شمش بلوم (125*125)4SP پولاد شمش آریا 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 برنا پولاد کاوه 1403/02/22 تن 0 238,889 0
شمش بلوم (125*125)4SP ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (130*130)4sp تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)4SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/22 تن 0 230,881 0
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/22 تن 0 235,000 0
شمش بلوم (150*150)SAE1006 کاوه فولاد آریا 1403/02/22 تن 0 234,661 0
شمش بلوم (150*150)4SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم(150*150)6SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/22 تن 1,500 215,000 322,500,000 215,000
شمش بلوم (125*125)4SP فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150) CK60 کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/22 تن 0 238,889 0
شمش بلوم (150*150)CK45 کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/22 تن 0 234,661 0
شمش بلوم (125*125)4SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)4SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/22 تن 0 215,190 0
شمش بلوم (125*125)4SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)4SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)CK45 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/22 تن 0 219,406 0
شمش بلوم (125*125)4SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)CK45 هما استیل شرق سپاهان 1403/02/22 تن 0 219,862 0
شمش بلوم (125*125)1.0736 صنایع صدرا ذوب 1403/02/22 تن 0 302,310 0
شمش بلوم (150*150)4SP برنا پولاد کاوه 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)CK45 صنایع صدرا ذوب 1403/02/22 تن 0 219,862 0
شمش بلوم (150*150)CK45 برنا پولاد کاوه 1403/02/22 تن 0 234,661 0
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/02/22 تن 0 243,116 0
شمش بلوم (150*150) CK60 برنا پولاد کاوه 1403/02/22 تن 0 238,889 0
شمش بلوم (125*125)70CR2 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/22 تن 0 255,801 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/02/22 تن 0 221,976 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/02/22 تن 0 221,976 0
شمش بلوم (150*150)4SP آکام فلز سوله 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)4SP پالش یزد 1403/02/22 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/22 تن 0 203,182 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/22 تن 0 229,374 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/22 تن 0 250,092 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/22 تن 0 259,816 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/22 تن 0 259,816 0
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/02/22 تن 0 234,659 0
شمش بلوم (130*130)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/22 تن 1,500 217,272 325,908,000 217,272
شمش بلوم (130*130)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/22 تن 500 217,272 108,636,000 217,272
شمش بلوم (150*150) RST34-2 مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/22 تن 0 232,546 0
شمش بلوم (150*150)S2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/22 تن 0 300,197 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/22 تن 0 279,056 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/22 تن 0 279,056 0
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/22 تن 0 279,056 0
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/22 تن 0 234,661 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/22 تن 0 279,056 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/02/22 تن 0 230,803 0
شمش بلوم (150*150)4SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/22 تن 0 209,376 0
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/22 تن 0 209,376 0
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/17 تن 0 212,000 0
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/02/17 تن 500 207,931 103,965,500 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/02/17 تن 2,000 207,931 415,862,000 207,931
شمش بلوم( 3sp(125*125 فولاد آذران گستر تبریز 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP هما استیل شرق سپاهان 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/17 تن 3,000 207,931 623,793,000 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/17 تن 1,500 207,931 311,896,500 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/17 تن 500 207,931 105,104,800 210,210
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/17 تن 2,000 202,000 406,114,400 203,057
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/17 تن 2,500 206,000 519,486,000 207,794
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/17 تن 1,500 207,931 312,870,000 208,580
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/17 تن 2,000 212,000 424,745,100 212,373
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/17 تن 1,250 206,000 257,500,000 206,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/17 تن 1,250 206,000 257,500,000 206,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/17 تن 175 207,931 36,387,925 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/17 تن 125 207,931 25,991,375 207,931
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/17 تن 0 207,391 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/17 تن 3,000 206,000 618,000,000 206,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)3SP کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/17 تن 7,000 206,000 1,450,481,500 207,212
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/17 تن 0 212,990 0
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/17 تن 175 212,990 37,273,250 212,990
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/17 تن 8,000 205,000 1,653,891,500 206,736
شمش بلوم (150*150)5SP برنا پولاد کاوه 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/17 تن 2,520 216,505 545,592,600 216,505
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/17 تن 2,480 216,505 536,932,400 216,505
شمش بلوم (150*150)5SP آکام فلز سوله 1403/02/17 تن 0 200,000 0
شمش بلوم (150*150)3SP آکام فلز سوله 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/17 تن 2,000 216,505 433,010,000 216,505
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/17 تن 1,060 216,505 229,495,300 216,505
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/17 تن 50 216,505 10,500,000 210,000
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/17 تن 150 216,505 31,500,000 210,000
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/17 تن 150 216,505 31,650,000 211,000
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/17 تن 50 216,505 10,550,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/17 تن 50 207,931 10,396,550 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/17 تن 150 207,931 31,189,650 207,931
شمش بلوم( 3sp(125*125 ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP سدید شمش خاتم 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/17 تن 10,000 201,000 2,045,621,000 204,562
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/17 تن 10,000 201,000 2,027,847,600 202,785
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/17 تن 3,800 214,712 815,905,600 214,712
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/17 تن 6,200 214,712 1,331,214,400 214,712
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/17 تن 150 209,000 31,350,000 209,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/02/17 تن 200 207,931 41,586,200 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد ظفر بناب 1403/02/17 تن 1,700 207,931 353,482,700 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد ظفر بناب 1403/02/17 تن 3,200 207,931 665,379,200 207,931
شمش بلوم (150*150)3SP پرتو صنعت شرق 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/02/17 تن 760 207,931 158,027,560 207,931
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/17 تن 3,700 215,913 798,878,100 215,913
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/17 تن 29,500 215,913 6,369,433,500 215,913
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/17 تن 500 215,913 107,956,500 215,913
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/17 تن 0 216,067 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/17 تن 0 216,067 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/17 تن 500 207,931 104,269,800 208,540
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/17 تن 12,900 216,505 2,792,914,500 216,505
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/17 تن 7,100 216,505 1,537,185,500 216,505
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (130*130)3SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)5SP پالش یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (150*150)3SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/17 تن 0 207,931 0
شمش بلوم (130*130)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/17 تن 0 209,376 0
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/17 تن 0 209,376 0
شمش بلوم (150*150)4SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم(150*150)6SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)4SP فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150) CK60 کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/16 تن 0 242,229 0
شمش بلوم (150*150)CK45 کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/16 تن 0 237,941 0
شمش بلوم (125*125)70CR2 مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/16 تن 0 257,234 0
شمش بلوم (130*130)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/16 تن 1,000 218,181 218,181,000 218,181
شمش بلوم (130*130)B500B مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/16 تن 1,000 218,181 218,181,000 218,181
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/02/16 تن 0 235,797 0
شمش بلوم (150*150)4SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/16 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (125*125)4SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)4SP پولاد شمش آریا 1403/02/16 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)CK45 برنا پولاد کاوه 1403/02/16 تن 0 237,941 0
شمش بلوم (150*150) CK60 برنا پولاد کاوه 1403/02/16 تن 0 242,229 0
شمش بلوم (125*125)4SP ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (130*130)4sp تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)4SP ایده آل شمش کویر 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)4SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/16 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)4SP آکام فلز سوله 1403/02/16 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)CK45 فولاد سپهر سبلان 1403/02/16 تن 0 240,084 0
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/16 تن 8,400 216,000 1,747,964,400 208,091
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/16 تن 0 232,797 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/16 تن 0 253,804 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/16 تن 0 263,665 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/16 تن 0 263,665 0
شمش بلوم (125*125)CK45 هما استیل شرق سپاهان 1403/02/16 تن 0 222,935 0
شمش بلوم (150*150)4SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/16 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)1.0736 صنایع صدرا ذوب 1403/02/16 تن 0 306,536 0
شمش بلوم (125*125)1.5919 صنایع صدرا ذوب 1403/02/16 تن 0 520,897 0
شمش بلوم (125*125)CK45 صنایع صدرا ذوب 1403/02/16 تن 0 222,935 0
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/02/16 تن 0 246,515 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/02/16 تن 0 222,936 0
شمش بلوم (125*125)70CR2 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/16 تن 0 259,376 0
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/16 تن 0 241,000 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/16 تن 0 219,000 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/02/16 تن 0 222,936 0
شمش بلوم (150*150)4SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/16 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)4SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/16 تن 0 221,959 0
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/16 تن 0 221,959 0
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/16 تن 0 237,562 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/16 تن 100 282,958 28,295,800 282,958
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/16 تن 100 282,958 28,295,800 282,958
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/16 تن 0 282,958 0
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/16 تن 0 237,942 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/16 تن 0 282,958 0
شمش بلوم (150*150)S2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/16 تن 0 304,394 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/16 تن 0 282,958 0
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/16 تن 0 205,000 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/02/16 تن 0 236,991 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 2,280 213,506 486,793,680 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 1,160 213,506 247,666,960 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 1,680 213,506 358,690,080 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 3,320 213,506 708,839,920 213,506
شمش بلوم (125*125)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی فولاد سازان جم 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 فولاد آذران گستر تبریز 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/10 تن 0 220,468 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (130*130)3SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/10 تن 0 220,468 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن شاهرود 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب آهن اصفهان 1403/02/10 تن 8,250 213,506 1,761,424,500 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/10 تن 0 221,393 0
شمش بلوم (150*150)5SP تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/10 تن 0 221,977 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/11 تن 3,500 205,000 717,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP هما استیل شرق سپاهان 1403/02/10 تن 0 205,500 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/11 تن 1,500 205,000 307,500,000 205,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 صنایع صدرا ذوب 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)3SP کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/10 تن 0 214,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 3,500 204,000 714,000,000 204,000
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/10 تن 0 214,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/10 تن 0 212,730 0
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)5SP برنا پولاد کاوه 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)3SP ایده آل شمش کویر 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP ایده آل شمش کویر 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP آکام فلز سوله 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد امیر آذربایجان 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد ظفر بناب 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/10 تن 0 221,977 0
شمش بلوم (130*130)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/02/10 تن 0 215,000 0
شمش بلوم (130*130)3SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/10 تن 0 221,977 0
شمش بلوم (150*150)3SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/10 تن 0 221,959 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/10 تن 0 215,000 0
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 ریخته گری فولاد سپند مهریز 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP پرتو صنعت شرق 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 1,800 213,506 384,310,800 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/10 تن 0 220,883 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد و چدن بهمن آسیا 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (125*125)5SP سدید شمش خاتم 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/10 تن 0 222,310 0
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/10 تن 250 212,730 53,182,500 212,730
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/10 تن 250 212,730 53,182,500 212,730
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/10 تن 1,000 207,000 207,000,000 207,000
شمش بلوم (150*150)3SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/10 تن 0 205,000 0
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب آهن اصفهان 1403/02/10 تن 100 213,506 21,350,600 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/10 تن 3,000 221,393 664,179,000 221,393
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/10 تن 2,000 221,393 442,786,000 221,393
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/10 تن 1,500 205,000 307,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/10 تن 0 205,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/10 تن 0 220,468 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 0 200,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 1,500 205,000 307,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 500 199,000 99,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 1,500 199,000 298,500,000 199,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 2,500 205,000 512,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 500 205,000 102,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 5,000 204,000 1,021,239,200 204,248
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 750 200,000 150,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 750 200,000 150,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 4,500 204,000 918,000,000 204,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 500 199,000 99,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 2,500 199,000 497,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/10 تن 1,000 221,683 221,683,000 221,683
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/10 تن 30,000 221,683 6,820,522,000 227,351
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/10 تن 200 222,310 41,600,000 208,000
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/10 تن 200 213,506 42,701,200 213,506
شمش بلوم (130*130)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/10 تن 50 221,959 11,097,950 221,959
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/10 تن 0 207,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/10 تن 5,000 207,000 1,035,000,000 207,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 940 213,506 200,695,640 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 4,060 213,506 866,834,360 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 18,200 213,506 3,885,809,200 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/10 تن 0 216,000 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/10 تن 0 213,506 0
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/10 تن 20,000 213,506 4,271,698,500 213,585
شمش بلوم (125*125)70CR2 مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/08 تن 0 224,511 0
شمش بلوم (150*150) CK60 برنا پولاد کاوه 1403/02/08 تن 0 248,723 0
شمش بلوم (150*150)CK45 برنا پولاد کاوه 1403/02/08 تن 0 244,321 0
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/02/08 تن 0 230,000 0
شمش بلوم (130*130)4sp تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/08 تن 0 215,058 0
شمش بلوم (150*150)4SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/08 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/08 تن 0 210,000 0
شمش بلوم (125*125)CK45 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/08 تن 0 228,109 0
شمش بلوم (125*125)70CR2 تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/08 تن 0 266,332 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/08 تن 0 242,119 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/08 تن 0 239,039 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/08 تن 0 260,609 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/08 تن 0 270,734 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/08 تن 0 270,734 0
شمش بلوم (150*150)SAE1006 کاوه فولاد آریا 1403/02/08 تن 0 244,321 0
شمش بلوم (150*150)4SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/08 تن 0 214,563 0
شمش بلوم(150*150)6SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/08 تن 0 214,563 0
شمش بلوم (125*125)1.0736 صنایع صدرا ذوب 1403/02/08 تن 0 336,766 0
شمش بلوم (150*150)CK45 کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/08 تن 0 244,329 0
شمش بلوم (125*125)1.5919 صنایع صدرا ذوب 1403/02/08 تن 0 545,870 0
شمش بلوم (125*125)4SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/08 تن 0 214,503 0
شمش بلوم (125*125)CK45 هما استیل شرق سپاهان 1403/02/08 تن 0 228,913 0
شمش بلوم (125*125)CK45 صنایع صدرا ذوب 1403/02/08 تن 0 228,913 0
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/02/08 تن 0 253,125 0
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/08 تن 150 210,266 31,539,900 210,266
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/08 تن 50 210,266 10,513,300 210,266
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/08 تن 0 234,576 0
شمش بلوم (150*150)4SP ایده آل شمش کویر 1403/02/08 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)S2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/08 تن 0 312,555 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/08 تن 0 290,544 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/08 تن 0 290,544 0
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/08 تن 0 290,544 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/08 تن 0 290,544 0
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/08 تن 0 250,000 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/08 تن 0 226,000 0
شمش بلوم (150*150)CK45 فولاد سپهر سبلان 1403/02/08 تن 0 246,522 0
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/08 تن 0 218,936 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/02/08 تن 0 238,761 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/02/08 تن 0 228,913 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/02/08 تن 0 228,913 0
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/02/08 تن 0 244,278 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/03 تن 425 215,000 91,375,000 215,000
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/03 تن 0 210,210 0
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/02/03 تن 5,000 218,109 1,130,185,000 226,037
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/03 تن 2,000 218,936 426,000,000 213,000
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/03 تن 2,500 218,936 532,500,000 213,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/03 تن 200 210,266 43,222,200 216,111
شمش بلوم (125*125)5SP اطمینان فولاد اسپادان 1403/02/03 تن 0 210,260 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد امیر آذربایجان 1403/02/03 تن 0 215,100 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد ظفر بناب 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (125*125)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/03 تن 0 214,563 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/03 تن 0 214,563 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/03 تن 0 214,563 0
شمش بلوم (150*150)3SP کیمیا کاران صدر سپاهان 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/03 تن 450 210,266 94,619,700 210,266
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/03 تن 50 210,266 10,513,300 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/03 تن 200 210,266 42,053,200 210,266
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا 1403/02/03 تن 200 210,266 42,066,550 210,333
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/02/03 تن 0 215,100 0
شمش بلوم (150*150)5SP برنا پولاد کاوه 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/03 تن 0 218,335 0
شمش بلوم (150*150)5SP هما استیل شرق سپاهان 1403/02/03 تن 0 213,892 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/03 تن 400 218,335 87,334,000 218,335
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/03 تن 600 218,335 131,001,000 218,335
شمش بلوم (150*150)5SP ایده آل شمش کویر 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)5SP آکام فلز سوله 1403/02/03 تن 200 210,266 43,466,800 217,334
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/03 تن 250 218,109 54,527,250 218,109
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/03 تن 350 218,109 76,338,150 218,109
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/03 تن 4,200 210,000 882,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/03 تن 3,800 210,000 798,000,000 210,000
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/03 تن 200 210,266 42,059,900 210,300
شمش بلوم (130*130)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/03 تن 0 215,058 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/02/03 تن 300 215,000 65,318,475 217,728
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/02/03 تن 0 214,563 0
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/03 تن 0 218,936 0
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی صنعتی اصفهان در 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)3SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 125 214,503 26,812,875 214,503
شمش بلوم (150*150)3SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 175 214,503 37,538,025 214,503
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع صدرا فولاد کاویان 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/02/03 تن 0 214,520 0
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/03 تن 15,000 218,407 3,377,558,000 225,171
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/03 تن 2,700 200,000 540,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/03 تن 2,300 200,000 460,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/03 تن 7,500 208,000 1,560,000,000 208,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/03 تن 2,500 208,000 520,000,000 208,000
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/02/03 تن 200 210,266 42,171,550 210,858
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/03 تن 0 215,987 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن اصفهان 1403/02/03 تن 0 216,911 0
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/03 تن 0 218,407 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/02/03 تن 0 218,936 0
شمش بلوم (130*130)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/03 تن 200 207,000 41,400,000 207,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/03 تن 3,500 207,000 749,282,650 214,081
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/03 تن 4,000 207,000 846,310,000 211,578
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 1,000 202,000 209,347,000 209,347
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/03 تن 500 210,266 109,493,200 218,986
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 5,000 207,000 1,055,047,000 211,009
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 2,000 202,000 404,114,000 202,057
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 1,200 207,000 248,400,000 207,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 8,800 207,000 1,821,600,000 207,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/03 تن 0 217,105 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/03 تن 0 217,105 0
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/02/03 تن 0 215,100 0
شمش بلوم (150*150)5SP پرتو صنعت شرق 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/02/03 تن 0 217,612 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/02/03 تن 0 215,791 0
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/02/03 تن 0 216,712 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/02/03 تن 0 218,936 0
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد شمس تبریز 1403/02/03 تن 75 210,266 15,769,950 210,266
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد شمس تبریز 1403/02/03 تن 125 210,266 26,283,250 210,266
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/02/03 تن 0 218,762 0
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/03 تن 1,200 217,525 261,030,000 217,525
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/03 تن 1,800 217,525 391,545,000 217,525
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/03 تن 30,000 217,056 7,170,430,000 239,014
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/03 تن 7,300 217,056 1,584,508,800 217,056
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/03 تن 0 218,936 0
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 75 214,503 16,087,725 214,503
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 125 214,503 26,812,875 214,503
شمش بلوم (150*150)5SP پالش یزد 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (130*130)3SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/02/03 تن 0 210,266 0
شمش بلوم (130*130)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/03 تن 200 210,266 42,373,200 211,866
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/02 تن 8,000 229,764 1,838,112,000 229,764
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/02 تن 2,000 229,764 459,528,000 229,764
شمش بلوم (125*125)4SP اطمینان فولاد اسپادان 1403/02/01 تن 0 205,136 0
شمش بلوم (130*130)4sp تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/01 تن 100 205,136 20,513,600 205,136
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/01 تن 0 291,463 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/01 تن 0 291,463 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/01 تن 0 239,795 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/01 تن 0 261,434 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/01 تن 0 271,591 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/01 تن 0 271,591 0
شمش بلوم (125*125)4SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/01 تن 450 205,136 94,589,550 210,199
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/02/01 تن 0 245,093 0
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/01 تن 0 245,000 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/01 تن 0 221,000 0
شمش بلوم (125*125)CK45 هما استیل شرق سپاهان 1403/02/01 تن 0 229,638 0
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/01 تن 2,250 213,595 472,500,000 210,000
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/01 تن 2,250 213,595 472,500,000 210,000
شمش بلوم (125*125)1.0736 صنایع صدرا ذوب 1403/02/01 تن 0 232,508 0
شمش بلوم (125*125)1.5919 صنایع صدرا ذوب 1403/02/01 تن 0 558,639 0
شمش بلوم (125*125)CK45 صنایع صدرا ذوب 1403/02/01 تن 0 229,638 0
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/02/01 تن 0 253,926 0
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/01 تن 0 229,764 0
شمش بلوم (150*150)4SP پردیس صنعت زنده رود 1403/02/01 تن 0 209,234 0
شمش بلوم (150*150)S2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/01 تن 0 313,544 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/01 تن 0 291,463 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/02/01 تن 0 291,463 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/02/01 تن 0 237,090 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/02/01 تن 0 229,861 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/02/01 تن 0 229,861 0
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/02/01 تن 0 245,095 0
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/02/01 تن 0 211,626 0
شمش بلوم (130*130)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/01/27 تن 0 209,689 0
شمش بلوم (125*125)5SP سدید شمش خاتم 1403/01/27 تن 0 213,595 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/27 تن 0 213,192 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/27 تن 1,000 213,192 218,516,000 218,516
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/27 تن 0 213,595 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن اصفهان 1403/01/27 تن 1,000 209,369 211,963,000 211,963
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/27 تن 1,500 213,595 320,392,500 213,595
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/27 تن 2,000 213,595 427,190,000 213,595
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/27 تن 550 209,234 115,078,700 209,234
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/27 تن 50 209,234 10,461,700 209,234
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/01/27 تن 0 205,136 0
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/01/27 تن 250 205,136 53,483,450 213,934
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/01/27 تن 160 212,488 33,998,080 212,488
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/27 تن 15,000 213,595 3,472,331,480 231,489
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/27 تن 1,800 213,595 384,471,000 213,595
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/27 تن 3,000 213,595 642,904,300 214,301
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/01/27 تن 432 211,207 91,241,424 211,207
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/01/27 تن 48 211,207 10,137,936 211,207
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/27 تن 0 212,842 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/01/27 تن 900 211,207 192,299,400 213,666
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/27 تن 0 211,626 0
شمش بلوم (150*150)3SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/27 تن 225 211,626 47,615,850 211,626
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/27 تن 800 209,000 167,200,000 209,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/28 تن 600 209,000 125,400,000 209,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/27 تن 5,000 209,000 1,045,000,000 209,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد امیر آذربایجان 1403/01/27 تن 500 205,136 102,848,750 205,698
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/01/27 تن 300 205,136 63,614,700 212,049
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/27 تن 500 211,000 105,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/28 تن 1,500 211,000 316,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/27 تن 1,000 211,000 211,000,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/27 تن 5,000 211,000 1,055,000,000 211,000
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/01/27 تن 150 211,207 31,681,050 211,207
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/27 تن 500 211,207 106,562,125 213,124
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/27 تن 1,900 208,000 395,200,000 208,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/27 تن 1,800 208,000 374,400,000 208,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/27 تن 3,000 208,000 633,582,500 211,194
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/27 تن 10,000 209,500 2,109,585,500 210,959
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/27 تن 450 213,595 96,117,750 213,595
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/27 تن 0 211,207 0
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/01/27 تن 200 211,207 42,788,150 213,941
شمش بلوم (125*125)5SP اطمینان فولاد اسپادان 1403/01/27 تن 0 205,136 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/28 تن 940 209,500 196,930,000 209,500
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/27 تن 2,000 209,500 419,000,000 209,500
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/27 تن 2,060 209,500 431,570,000 209,500
شمش بلوم (150*150)5SP هما استیل شرق سپاهان 1403/01/27 تن 375 205,136 76,926,000 205,136
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/27 تن 5,000 200,000 1,051,447,000 210,289
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/27 تن 500 211,106 105,788,250 211,577
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/27 تن 375 211,106 79,164,750 211,106
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/01/27 تن 50 205,136 10,256,800 205,136
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/01/27 تن 150 205,136 30,770,400 205,136
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/01/27 تن 220 211,207 46,465,540 211,207
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/27 تن 30,000 212,176 7,266,600,000 242,220
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/27 تن 3,000 212,176 636,528,000 212,176
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/27 تن 11,000 212,176 2,333,936,000 212,176
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/27 تن 10,000 212,405 2,225,183,200 222,518
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/27 تن 2,000 212,405 424,810,000 212,405
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/27 تن 4,600 212,405 977,063,000 212,405
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/27 تن 0 212,405 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/01/27 تن 0 211,207 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/01/27 تن 825 213,595 180,500,925 218,789
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/01/27 تن 400 205,136 82,054,400 205,136
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/27 تن 20,000 213,595 4,349,733,450 217,487
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/01/27 تن 0 205,136 0
شمش بلوم (125*125)4SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/25 تن 150 202,880 30,432,000 202,880
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/01/25 تن 1,000 209,434 209,434,000 209,434
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/01/25 تن 4,000 209,434 837,736,000 209,434
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/01/25 تن 0 245,994 0
شمش بلوم (125*125)CK45 صنایع صدرا ذوب 1403/01/25 تن 0 222,464 0
شمش بلوم (125*125)1.5919 صنایع صدرا ذوب 1403/01/25 تن 0 551,882 0
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/01/25 تن 0 237,436 0
شمش بلوم(150*150)6SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/25 تن 0 208,974 0
شمش بلوم (150*150)SG2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 200 265,000 53,000,000 265,000
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/25 تن 2,000 225,603 451,206,000 225,603
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/25 تن 500 225,603 112,801,500 225,603
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/25 تن 3,000 209,804 626,922,000 208,974
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 0 242,000 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 1,800 217,000 390,600,000 217,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 300 217,000 65,100,000 217,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/01/25 تن 500 222,464 111,232,000 222,464
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/01/25 تن 0 222,464 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/01/25 تن 0 232,471 0
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/25 تن 0 237,438 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/25 تن 0 232,304 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/25 تن 0 253,267 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/25 تن 0 263,107 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/25 تن 0 263,107 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/20 تن 7,000 209,434 1,576,984,500 225,284
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/01/20 تن 400 202,880 86,840,900 217,102
شمش بلوم (125*125)5SP سدید شمش خاتم 1403/01/20 تن 200 209,434 42,686,400 213,432
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/20 تن 0 210,916 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/20 تن 1,000 210,916 220,075,000 220,075
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/20 تن 15,000 209,434 3,409,067,240 227,271
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/20 تن 4,760 209,434 996,905,840 209,434
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/20 تن 240 209,434 50,264,160 209,434
شمش بلوم (125*125)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/20 تن 0 208,974 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/20 تن 1,000 208,974 208,974,000 208,974
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/20 تن 250 202,880 53,071,100 212,284
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/20 تن 9,000 209,434 1,884,906,000 209,434
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/20 تن 5,750 209,434 1,204,245,500 209,434
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/20 تن 7,000 205,000 1,480,769,000 211,538
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/20 تن 20,000 209,434 4,557,689,000 227,884
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن اصفهان 1403/01/20 تن 2,000 202,880 432,494,500 216,247
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/20 تن 7,000 205,000 1,440,611,000 205,802
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/20 تن 20,000 211,246 4,235,422,200 211,771
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/01/20 تن 0 209,434 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/20 تن 0 202,880 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/20 تن 600 211,246 128,825,700 214,710
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/01/20 تن 200 202,880 43,183,500 215,918
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/01/20 تن 0 202,880 0
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/01/20 تن 200 202,880 42,663,650 213,318
شمش بلوم (100*100)5sp صبا راد محور 1403/01/20 تن 200 202,880 42,518,050 212,590
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/20 تن 3,750 205,000 797,623,750 212,700
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/20 تن 150 209,434 31,415,100 209,434
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/20 تن 50 209,434 10,471,700 209,434
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/20 تن 500 202,880 104,089,500 208,179
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/20 تن 1,500 202,880 310,093,500 206,729
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/20 تن 4,000 205,000 849,895,250 212,474
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/01/20 تن 300 202,880 60,864,000 202,880
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 2,000 202,000 412,639,100 206,320
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 10,000 205,000 2,119,691,000 211,969
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 2,000 202,000 408,773,100 204,387
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 6,000 205,000 1,269,885,500 211,648
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/20 تن 8,000 195,000 1,647,466,000 205,933
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/20 تن 7,000 198,000 1,480,778,800 211,540
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 500 211,000 105,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 1,500 211,000 316,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 5,400 210,000 1,134,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 2,600 210,000 546,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 3,800 211,000 801,800,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 2,200 211,000 464,200,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/01/20 تن 850 209,434 186,990,650 219,989
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/01/20 تن 0 202,880 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/20 تن 500 202,880 101,440,000 202,880
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/01/20 تن 200 202,880 40,576,000 202,880
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 5,000 205,353 1,026,765,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 15,000 205,353 3,080,295,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 20,000 205,353 4,406,760,940 220,338
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 3,500 205,353 718,735,500 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 5,000 205,353 1,026,765,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/20 تن 2,000 209,804 432,111,000 216,056
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/01/20 تن 250 202,880 50,720,000 202,880
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/01/20 تن 750 202,880 152,160,000 202,880
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/01/20 تن 408 202,880 87,744,072 215,059
شمش بلوم (125*125)5SP اطمینان فولاد اسپادان 1403/01/20 تن 0 202,880 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/01/20 تن 160 210,159 33,625,440 210,159
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/20 تن 500 207,826 103,913,000 207,826
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/20 تن 500 207,826 103,913,000 207,826
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/20 تن 500 207,826 105,432,000 210,864
شمش بلوم(150*150)6SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/18 تن 0 211,177 0
شمش بلوم (150*150)CK45 فولاد سپهر سبلان 1403/01/18 تن 0 227,151 0
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/18 تن 3,080 209,026 649,260,920 210,799
شمش بلوم (125*125)4SP فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/01/18 تن 225 202,813 45,632,925 202,813
شمش بلوم (125*125)4SP فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/01/18 تن 175 202,813 35,492,275 202,813
شمش بلوم (125*125)70CR2 مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/18 تن 0 211,973 0
شمش بلوم (150*150)4SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/18 تن 0 211,177 0
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/01/18 تن 50 215,000 10,750,000 215,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/01/18 تن 300 218,208 65,462,400 218,208
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/01/18 تن 0 218,208 0
شمش بلوم (125*125)1.0736 صنایع صدرا ذوب 1403/01/18 تن 0 338,552 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/18 تن 0 225,563 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/18 تن 0 246,723 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/18 تن 0 250,905 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/18 تن 0 250,905 0
شمش بلوم (125*125)1.5919 صنایع صدرا ذوب 1403/01/18 تن 0 546,253 0
شمش بلوم(150*150) ST52 صنایع صدرا ذوب 1403/01/18 تن 0 238,856 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/18 تن 100 255,472 25,547,200 255,472
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/18 تن 100 255,472 25,547,200 255,472
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/01/18 تن 0 230,547 0
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/18 تن 4,000 218,982 875,928,000 218,982
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/18 تن 14,000 218,982 3,065,748,000 218,982
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/01/18 تن 0 225,122 0
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/18 تن 0 230,548 0
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/18 تن 1,000 229,000 229,000,000 229,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/18 تن 3,000 209,000 627,000,000 209,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/18 تن 7,000 209,000 1,463,000,000 209,000
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/18 تن 200 209,930 42,329,900 211,650
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/15 تن 50 202,813 10,140,650 202,813
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/15 تن 10,800 209,278 2,260,202,400 209,278
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/14 تن 0 211,177 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/14 تن 0 208,787 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 300 201,000 60,300,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/01/14 تن 0 208,599 0
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)3SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/14 تن 0 209,930 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 0 209,294 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 0 209,294 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 0 209,294 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/14 تن 4,950 202,813 1,003,924,350 202,813
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/14 تن 0 209,278 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/14 تن 24,500 209,278 5,127,311,000 209,278
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/14 تن 4,700 209,278 983,606,600 209,278
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/14 تن 1,200 211,177 253,412,400 211,177
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/14 تن 500 211,177 105,588,500 211,177
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/14 تن 3,000 208,787 627,262,200 209,087
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/14 تن 200 211,177 42,235,400 211,177
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/14 تن 200 211,177 42,235,400 211,177
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/14 تن 2,200 209,818 461,599,600 209,818
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/14 تن 1,700 209,818 356,690,600 209,818
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/14 تن 0 202,800 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 2,300 201,000 462,300,000 201,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 700 201,000 140,700,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 2,500 201,000 502,500,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 500 201,000 100,500,000 201,000
شمش بلوم (130*130)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 1,000 204,000 204,000,000 204,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 100 201,000 20,100,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 1,900 201,000 381,900,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 3,000 205,000 615,000,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 4,000 205,000 820,000,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/14 تن 15,000 202,813 3,192,741,000 212,849
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/14 تن 5,000 202,813 1,016,390,000 203,278
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 700 201,000 140,700,000 201,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 2,300 205,000 471,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 1,700 205,000 348,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/01/14 تن 850 202,813 180,142,050 211,932
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/14 تن 2,000 205,000 410,000,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/14 تن 3,500 205,000 717,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/14 تن 2,500 205,000 512,500,000 205,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 سدید شمش خاتم 1403/01/14 تن 50 202,813 10,140,650 202,813
شمش بلوم( 3sp(125*125 سدید شمش خاتم 1403/01/14 تن 150 202,813 30,421,950 202,813
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/14 تن 5,000 198,000 990,000,000 198,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/14 تن 3,600 198,000 712,800,000 198,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/14 تن 1,400 198,000 277,200,000 198,000
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 7,000 209,294 1,492,294,100 213,185
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 3,000 209,294 629,364,300 209,788
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 0 209,294 0
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/01/14 تن 200 202,813 40,568,550 202,843
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس 1403/01/14 تن 0 209,115 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/14 تن 0 208,599 0
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/14 تن 0 208,599 0
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/14 تن 200 202,813 40,770,800 203,854
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/14 تن 20,000 211,177 4,223,701,000 211,185
شمش بلوم (150*150)4SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/11 تن 0 211,737 0
شمش بلوم (150*150)CK45 ذوب آهن البرز غرب 1403/01/11 تن 0 232,625 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/11 تن 0 226,113 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/11 تن 0 244,802 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/11 تن 0 248,951 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/11 تن 0 248,951 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/01/11 تن 0 222,052 0
شمش بلوم (150*150)CK45 صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/11 تن 0 234,741 0
شمش بلوم (125*125)D15-2 اروم شمش سبلان 1403/01/11 تن 0 225,805 0
شمش بلوم (150*150)S2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/11 تن 0 274,921 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/11 تن 0 260,118 0
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/11 تن 0 260,118 0
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/11 تن 0 260,118 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/11 تن 0 260,118 0
شمش بلوم (150*150)3SP مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1403/01/14 تن 0 202,813 0
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/01/14 تن 140 210,686 29,496,040 210,686
شمش بلوم (125*125)4SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/11 تن 0 203,428 0
شمش بلوم (150*150)4SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/11 تن 0 206,131 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/01/11 تن 3,500 222,052 777,182,000 222,052
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/01/11 تن 1,000 222,052 222,052,000 222,052
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/11 تن 1,000 230,000 230,000,000 230,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/11 تن 1,000 210,000 210,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/11 تن 0 211,817 0
شمش بلوم (150*150)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/01/07 تن 160 203,428 32,548,480 203,428
شمش بلوم (125*125)5SP فولاد سازی و نورد غدیر یزد 1403/01/07 تن 0 206,473 0
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/01/07 تن 0 211,746 0
شمش بلوم (125*125)5SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/07 تن 0 203,428 0
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/07 تن 0 203,428 0
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/07 تن 3,000 202,000 612,337,000 204,112
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس 1403/01/07 تن 350 207,766 72,718,100 207,766
شمش بلوم (130*130)5SP پارمیدا پولاد ایساتیس 1403/01/07 تن 0 203,428 0
شمش بلوم (130*130)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/07 تن 500 204,000 102,071,300 204,143
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/07 تن 1,000 201,000 201,000,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/07 تن 3,000 201,000 608,322,750 202,774
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/07 تن 1,300 205,000 266,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/07 تن 5,000 201,000 1,015,422,200 203,084
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/07 تن 1,000 211,817 211,817,000 211,817
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/07 تن 0 210,925 0
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/07 تن 0 210,925 0
شمش بلوم (150*150)3SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/07 تن 0 211,817 0
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/07 تن 0 203,428 0
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/07 تن 0 207,459 0
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/07 تن 2,000 207,459 414,919,300 207,460
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/07 تن 20,000 211,817 4,402,644,000 220,132
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/07 تن 0 209,164 0
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/07 تن 0 209,164 0
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/07 تن 10,000 210,797 2,301,166,000 230,117
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/07 تن 0 210,797 0
شمش بلوم (150*150)5SP حدید گستر ایساتیس 1403/01/07 تن 320 203,428 65,096,960 203,428
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/07 تن 600 206,131 126,741,400 211,236
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/07 تن 5,000 202,000 1,026,421,000 205,284
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/07 تن 600 211,817 127,090,200 211,817
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس 1403/01/07 تن 650 207,766 135,047,900 207,766
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/07 تن 500 206,356 103,178,000 206,356
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/07 تن 500 206,356 106,283,800 212,568
شمش بلوم (130*130)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/07 تن 500 204,000 102,547,700 205,095
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/07 تن 4,000 201,000 814,697,500 203,674
شمش بلوم (150*150)3SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/07 تن 5,000 199,000 1,024,836,000 204,967
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/07 تن 3,700 205,000 758,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/07 تن 5,000 199,000 1,020,949,500 204,190
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/07 تن 3,000 201,000 603,000,000 201,000
شمش بلوم (125*125)5SP گروه مهندسین بهروش 1403/01/07 تن 400 209,285 85,222,850 213,057
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/07 تن 1,000 211,817 211,817,000 211,817
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/01/07 تن 140 209,285 29,299,900 209,285
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/07 تن 2,000 201,000 402,000,000 201,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/07 تن 3,000 205,000 615,000,000 205,000
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/06 تن 75 212,750 15,956,250 212,750
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/06 تن 1,000 230,000 230,000,000 230,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/06 تن 3,000 210,000 630,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/06 تن 500 210,000 105,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/06 تن 0 225,649 0
شمش بلوم (150*150)70CR2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/06 تن 0 246,012 0
شمش بلوم (150*150)C72D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/06 تن 0 255,569 0
شمش بلوم (150*150) C68D2 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/06 تن 0 255,569 0
شمش بلوم (150*150)A615GR40 فولاد خوزستان 1403/01/06 تن 0 218,807 0
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/01/06 تن 0 218,807 0
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/06 تن 175 212,750 37,231,250 212,750
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/06 تن 500 230,000 115,000,000 230,000

اخبار مرتبط


 گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن

روند قیمت گندله سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore Pelletizing گندله سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. ...

شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران (فروردین 1403) Aluminum Ingot شمش آلومینیوم آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع ...

کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

روند قیمت کنسانتره سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore concentrate کنسانتره سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و ...

شمش روی

شمش روی

روند قیمت شمش روی در بورس کالای ایران Zinc Ingot شمش روی شمش روی، ماده مهمی است که در گالوانیزه کردن فولاد برای مقابله با خوردگی و در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، اتومبیل‌سازی و صنایع شیمیایی ...