محصولاتفروآلیاژهافرومولیبدن

فرومولیبدن

فرومولیبدن یک آلـیاژ حاوی مقدار 60-70درصد وزنی مولیبدن است .این¬آلیـاژ بوسیله¬ی ذوب اکسید مـولیبدن (Mo O3) آلومینیوم  و آهن و از طریق احیا به وسیله آلومینیوم تولید می گردد . فرو مولیبدن  مهمترین ماده ی آلیاژی  مورد استفاده  در فولاد های کم آلیاژ و استحکام بالا ( HSLA)  می باشد . همچنین این ماده از دسته مواد آلیاژی کاربید زا می باشد.
از دیگر خواص ایجاد  شده در فولاد متوسط فرومولیبدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
افزایش سختی پذیری
افزایش مقاومت به خوردگی
ریز دانه کردن فولاد
افزایش استحکام نقطه تسلیم

 

Size Cu S C Si Mo
MOLYBDENUM
10-100 mm


0.5% max 0.10% 0.10% 1.50%
60-65%%