سیلیکو منیزم به روش ذوب در کوره های قوس الکترونیکی و  روش احیا توسط کربن آلومینیوم و سیلیسیوم تولید می گردد .

این آلیاژ عمدتا در ذوب چدن و جهت نشکن سازی چدن و بطور معمول  بین 1 تا 3  درصد مورد استفاده قرار می گیرد .

لازم به ذکر است در تولید این محصول فرو سیلیکون مرغوب به عنوان ماده ی اولیه مورد استفاده قرار می گیرد 

 

 

Silico  Magnesium
42-48% Si
5-7%
Mg
0.05%
P
2.2%
C
0.02%
S
1-5 mm
Size

 

Silico  Magnesium
42-48% Si
5-7% Mg
0.05% P
2.2% C
0.02% S
5-15 mm Size

 

Silico  Magnesium
42-48% Si
5-7% Mg
0.05% P
2.2% C
0.02% S
5-35 mm Size