فرو نیوبیوم

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


فرو نیوبیوم آلیاژی است که با ترکیب آهن و نیوبیوم ایجاد می شود درصد نیوبیوم در محدوده 60% - 70 % است . فرو نیوبیوم در محدوده آلیاژی  شماره یک برای فولاد های آلیاژپایین مقاوم (HSLA)استفاده می شود .

افزودنی های فرونیوبیوم  به فولاد های HSLA (و فولاد ضد زنگ )را می توان در خط لوله های نفت  و گاز ،بدنه خودرو ،ابزارهای تنه کشتی ،مسیر های راه آهن یافت و این آلیاژ میزبان کاربردهای تخصصی مختلفی است . به دلیل آنکه فرو نیو بیوم می تواند مقاومت و سختی را به طور موثر و میزان 2 برابر افزایش دهد و آلیاژ را نیز سبک کند ،در نتیجه یک ترکیب بسیار مطلوب می باشد .

تولید فرو نیوبیوم سهم بزرگی از بازار فرونیو بیوم  جهان از برزیل ئ کانادا تامین می شود .

پایه ای ترین تعریف از فرآیند فرو نیوبیوم می تواند این باشد ،استخراج رسوبات پاپروکلر و سپس فرایند هایی تا رسیدن به نیوبیوم  پنتو اکسید(NB2O2)اکسید یا اکسید آهن و آلومینیوم ترکیب شده و سپس با واکنش آلومینیوم سوزی تا نیوبیوم و آهن کاهیده می شوند .فرو نیوبیوم  نهایی با ذوب بوسیله تابش خالص سازی می شوند . 

یا به همان صورت اولیه استفاده می شوند برای آلیاژ سازی با فولاد فرو نیوبیوم قبل از قالب گیری به فولاد مذاب اضافه می شود.

استفاده و کاربردهای فرو نیوبیوم 

بزرگترین کاربرد عملی از فرو نیوبیوم در فرایندهای آلیاژسازی فولاد های HSLA است . این فولاد در خودرو ها و کامیون ها ،پل ها، جرثقیل های ساختمانی ،سواری ها ی پارک های تفریحی یا هر سازه دیگری که به مواجهه با میزان تنش زیاد یا نسبت مقاوت به وزن زیاد نیاز دارد. اما سایر استفاده ها از فرو نیوبیوم نیز بسیار معمول هستند. این آلیاژ در محصولات  رده ی مکشی برای کاربرد های سوپر آلیاژی  نظیر پره های توربین گازی زمینی  و هواپیماهای جت استفاده می شود.

 

 

 

ferroNiobiom
60 % Nb
2 % Al
3 % Si
3 % Ta
0.03 % C
1 Mn
10-100 mm Size

اخبار مرتبط