فرو وانادیوم

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


فرو وانادیوم  آلیاژی است که با ترکیب آهن و وانادیوم  ایجاد می شود ،میزان وانادیوم بین  35%  الی 85%  متغیر می باشد .

فرو وانادیوم یک سخت کننده مقاوم کننده جهانی است ،برای فولاد هایی نظیر  فولاد آلیاژ پایین مقاوم (HSLA) فولاد های ابزار و سایز محصولات پایه آهنی یک افزودنی ضد خوردگی است .

فرو وانادیوم برای اولین بار ،در تولید فورد مدل T استفاده شده است و همچنیان تا به امروز در صنعت خودرو استفاده می شود .

خواص فرو وانادیوم :

فرو وانادیوم یک افزودنی به فرایند فلزات آهنی است و چندین خواص مطلوب را اضافه می کند و به ترکیبی جدید منجر ئمی شود یکی از اساسی ترین مزایای اضافه کردن فرو وانادیوم  به یک آلیاژ پایدار آنهاست به آلکالیس و اسیدهای سولفوریک و هیدرولیک است به علاوه اضافه کردن فرو وانادیوم به آلیاژ می تواند به یک محصول فولادی منتج بشود که نسبت به هر نوعی از خوردگی مقاوم تر است .

فرو وانادیوم همچنین برای کاهش وزن و افزایش هم زمان مقاومت کششی ماده استفاده می شود .

 

ferro Vanadium
80% V
0.5 Al
1.5 % Si
0.1 C
0.05 % S
0.05 P
0.1 Cu
0.05 As
10-100 mm Size

اخبار مرتبط