محصولاتگرافیتپترولیم کک cpc

پترولیم کک cpc

گرافیت یک ساختار کریستالی ، نیمه فلز و یکی از 3 آلوتروپی کربن  می باشد. بیشترین رنج استفاده ی گرافیت در صنایع تولید فولاد و چدن است  و می توان گفت کربن عضو جدا نشدنی  ساختار فولاد وچدن می باشد که با هر درصدی در مذاب  چدن و فولاد ،خواص متفاوتی  به این مواد القا خواهد کرد . استفاده از گرافیت به صنعت متالورژی رنج بسیار گسترده ایی دارد، که می توان به مواردی چون:
-    بالابردن سختی فولاد با افزودن گرافیت
-    تولید الکترود های صنعتی متالورژی با پرس پترولیوم کک
-    احیای فولاد و اکسید های فلزات با استفاده از اکسیداسیون کربن به اشکال کک متالورژی ، ذغال حرارتی ،کک ،گرافیت و...

 

Size Ash Moisture S C Calsined
Pet coke
(cpc)
1-5 mm
0.5 % 2% max 0.5% 98.5% min