محصولاتگرافیتگرافیت چرب ریخته گری

گرافیت چرب ریخته گری

 استفاده نوع دیگر از گرافیت (Flake graphite)   درتولید محصولات نسوز مورد استفاده در صنعت متالورژی
  استفاده از گرافیت چرب به عنوان روانساز در صنایع فورج و اکستروژن و همین طور استفاده در صنایع تولید رزین

Size Ash Moisture V.M C NATURAL FLAKE
GRAGHITE
325 mesh 8% 0 2-3% max 85-90%
200 mesh 8% 0 2-3 85-90 %