محصولاتجرمهای نسوزجرم هاي نسوز پوششیzico grout s

zico grout s

بتن مخصوص کویل کوره القایی بر پایه سیلیس در گریدهای درشت و ریزدانه و با خاصیت نصب ماله کشی یا ریختنی.