گرافیت چرب یکی از اشکال کربن است و در نوع طبیعی می باشد .که کربن آن بین 95% - 85%  درصد و پودری بسیارنرم چرب و خاکستری رنگ می باشد این نوع گرافیت به دلیل لایه لایه بودن اتم ها ی آن بر روی هم می لغزند  که به آن ویژگی روانکاری می دهد  و در تولید محصولات نسوز و در صنعت متالورژی به عنوان روانساز و در صنایع فورج و اکستروژن  مورد استفاده قرار می گیرد .

 

NATURAL FLAKE GRAGHITE (NFG)
98 % 90 % C
1.7 1.8 V.M
0.1 0.5 Moisture
1.9 % 8.2 % Ash

800 mesh

1250 mesh

325 mesh

200 mesh

Size