روی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


اخبار مرتبط


کروم متال

کروم متال

کروم متال به عنوان یک سخت کننده،برا ی تولید فولاد زنگ نزن در صنعت فولاد بکار برده می شود و حتی در رطوبت شدید کروم متال در اتمسفر اکسید نمی شود  ...