سیلیکومنگنز یک آلیاژ به همراه مقدار میانگین 10-20 درصد وزنی سیلیکون¬ و 50 تا 70 درصد وزنی منگنز می باشد . این آلیاژ از ذوب اکسید سیلیسیوم  ( Si O2) ، اکسید منگنز (Mn O2) ، اکسید آهن  (Fe2 O3) به همراه کربن بدست می آید. سیلیکو منگنز در مذاب  فولاد جهت  جلوگیری از اکسید اسیون و آلیاژ سازی با درصد های مختلف سیلیکون  و منگنز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل وجود مقادیر قابل توجه از سیلیکون  و منگنز در این آلیاژ می توان به جای استفاده از 2 محصول فروسیلیکون و فرومنگنز ، تنها از سیلیکون منگنز استفاده نمود .

 

 

SILICO MANGANESE
60-65 % Mn
14-16 % Si
0.3 % max P
0.02 % max S
1.5 - 2.5 % C
10-100 mm Size