کروم متال

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

کروم متال به عنوان یک سخت کننده،برا ی تولید فولاد زنگ نزن در صنعت فولاد بکار برده می شود و حتی در رطوبت شدید کروم متال در اتمسفر اکسید نمی شود 

کروم متال فلزی خاکستری درخشان و سخت است ،که داری جلا بالایی می باشد ،و همچنین دارا ی نقطه ذوب بالایی بوده 

کروم متال ،بی بو و بی مزه نرم می باشد . کروم متال یک عنصر پر کاربرد  در عناصر فلزی و شیمیایی و همچنین در دیر گدازها نقش مهمی ایفا می کند

کروم متال در اکثر آلیاژهای مفید استفاده می شود  و همچنین  در ترکیب با شیشه ،به شیشه رنگ سبز زمردی می دهد 

 

Chromium Metal
99.23 % Cr
0.05% Al
0.28 % Fe
0.009 % C
0.005% max P
0.14% Si
10-50 mm Size

اخبار مرتبط