کنسانتره سنگ آهن

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

کنسانتره سنگ آهن

روند قیمت کنسانتره سنگ آهن در بورس کالای ایران

Iron ore concentrate کنسانتره سنگ آهن
کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. این محصول برای تولید گندله و بریکت در کوره بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنسانتره آهن غیرسمی، غیرقابل اشتعال و غیرقابل انفجار است و هیچ‌گونه تأثیر مضری بر محیط زیست ندارد. این محصول از سنگ‌های آهنی مانند هماتیت و مگنتیت به دست می‌آید و در فرآیند تولید فولاد استفاده می‌شود، کمکی مهم در صرفه‌جویی زمان و هزینه در تولیدات صنایع فولادی دارد.


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/03/08 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن حدید تجارت باختر 1403/03/06 تن 0 34,360 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن معدن یار اسپادانا 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن تامین کانی ایرانیان 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/03/06 تن 0 37,220 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/03/06 تن 15,000 37,570 563,550,000 37,570
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/03/06 تن 0 37,890 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان 1403/03/06 تن 0 36,080 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/03/06 تن 0 37,570 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/03/06 تن 35,000 37,570 1,314,950,000 37,570
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/03/06 تن 70,000 37,570 2,629,900,000 37,570
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/03/06 تن 75,000 37,570 2,817,750,000 37,570
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/03/01 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (صنعتی و معدنی توسعه ملی) 1403/03/01 تن 28,000 35,850 1,003,800,000 35,850
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/03/01 تن 6,000 35,850 215,100,000 35,850
کنسانتره سنگ آهن صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (صنعتی و معدنی توسعه ملی) 1403/03/01 تن 1,000 35,850 35,850,000 35,850
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/02/29 تن 15,000 37,330 559,950,000 37,330
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/02/29 تن 0 37,640 0
کنسانتره سنگ آهن معدن یار اسپادانا 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (صنعتی و معدنی توسعه ملی) 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن فولاد شرق کاوه 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان 1403/02/29 تن 0 35,850 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/29 تن 35,000 37,330 1,306,550,000 37,330
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/29 تن 35,000 37,330 1,324,400,000 37,840
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/29 تن 145,000 37,330 5,412,850,000 37,330
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/02/29 تن 0 34,960 0
کنسانتره سنگ آهن حدید تجارت باختر 1403/02/29 تن 0 34,140 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/25 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/02/22 تن 15,000 36,770 551,550,000 36,770
کنسانتره سنگ آهن فولاد شرق کاوه 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن تامین کانی ایرانیان 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/02/22 تن 0 34,630 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/02/22 تن 0 37,290 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان 1403/02/22 تن 0 35,520 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/22 تن 0 36,980 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/22 تن 35,000 36,980 1,294,300,000 36,980
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/22 تن 145,000 36,980 5,362,100,000 36,980
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/18 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/02/16 تن 0 36,930 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/02/16 تن 5,000 36,620 183,100,000 36,620
کنسانتره سنگ آهن فولاد شرق کاوه 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن معدن یار اسپادانا 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن تامین کانی ایرانیان 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/16 تن 0 36,620 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/02/16 تن 0 36,520 0
کنسانتره سنگ آهن معادن آریانا وستا کرمان 1403/02/16 تن 0 34,310 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/02/16 تن 0 35,170 0
کنسانتره سنگ آهن صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان 1403/02/16 تن 0 35,830 0
کنسانتره سنگ آهن حدید تجارت باختر 1403/02/16 تن 0 33,500 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 0 36,620 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/16 تن 35,000 36,620 1,281,700,000 36,620
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/16 تن 145,000 36,620 5,309,900,000 36,620
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/02/16 تن 0 34,300 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/11 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/11 تن 100,000 35,340 3,534,000,000 35,340
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/02/08 تن 0 37,110 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/02/08 تن 0 34,460 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/02/08 تن 20,000 35,340 706,800,000 35,340
کنسانتره سنگ آهن معادن آریانا وستا کرمان 1403/02/08 تن 0 34,470 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/02/08 تن 20,000 36,800 736,000,000 36,800
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/02/08 تن 0 35,340 0
کنسانتره سنگ آهن صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان 1403/02/08 تن 5,000 35,340 176,700,000 35,340
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/08 تن 0 36,800 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/08 تن 50,000 36,800 1,840,050,000 36,801
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/08 تن 70,000 36,800 2,576,050,000 36,801
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/08 تن 75,000 36,800 2,760,000,000 36,800
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/04 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/02/01 تن 15,000 36,440 546,600,000 36,440
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/02/01 تن 0 37,090 0
کنسانتره سنگ آهن دلکن کاوان پاسارگاد 1403/02/01 تن 0 33,640 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/01 تن 0 36,300 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/02/01 تن 0 36,300 0
کنسانتره سنگ آهن تامین کانی ایرانیان 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن معادن آریانا وستا کرمان 1403/02/01 تن 0 34,460 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/02/01 تن 0 34,450 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/02/01 تن 0 35,320 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/01 تن 0 36,430 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/02/01 تن 50,000 36,430 1,821,500,000 36,430
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/01 تن 70,000 36,440 2,550,800,000 36,440
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/02/01 تن 75,000 36,440 2,733,000,000 36,440
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/01/28 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/01/25 تن 15,000 36,614 549,210,000 36,614
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن تامین کانی ایرانیان 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن معادن آریانا وستا کرمان 1403/01/25 تن 0 34,306 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/25 تن 150,000 35,164 5,274,600,000 35,164
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/01/25 تن 0 34,285 0
کنسانتره سنگ آهن فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن حدید تجارت باختر 1403/01/25 تن 0 33,489 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/01/25 تن 0 36,922 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/01/25 تن 0 35,164 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/25 تن 0 36,590 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/25 تن 35,000 36,590 1,281,560,000 36,616
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/25 تن 145,000 36,614 5,309,030,000 36,614
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/01/21 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/01/21 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/01/19 تن 25,000 37,288 932,200,000 37,288
کنسانتره سنگ آهن فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/01/18 تن 0 34,964 0
کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/01/18 تن 0 37,654 0
کنسانتره سنگ آهن معدن یار اسپادانا 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن معادن آریانا وستا کرمان 1403/01/18 تن 0 34,986 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن کیهان صنعت کاسپین 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/01/18 تن 0 35,861 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/18 تن 0 37,340 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/18 تن 30,000 37,340 1,120,200,000 37,340
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/18 تن 100,000 35,861 3,586,120,000 35,861
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/18 تن 50,000 35,861 1,793,050,000 35,861
کنسانتره سنگ آهن معدن یار اسپادانا 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن مهندسی فکور صنعت تهران 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن معادن سنگ آهن احیای سپاهان 1403/01/11 تن 0 38,565 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن شایان صنعت کانسار اسدآباد 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/01/11 تن 10,000 38,174 381,740,000 38,174
کنسانتره سنگ آهن سپهر صنعت آرتا 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/11 تن 0 36,729 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/11 تن 50,000 36,729 1,836,450,000 36,729
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/11 تن 0 38,231 0
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/01/07 تن 10,000 37,816 378,160,000 37,816
کنسانتره سنگ آهن بین‌المللی اسم ایران 1403/01/06 تن 0 37,816 0
کنسانتره سنگ آهن کانه آرایی و فراوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 1403/01/06 تن 0 35,459 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد 1403/01/06 تن 0 36,368 0
کنسانتره سنگ آهن معدن یار اسپادانا 1403/01/06 تن 0 36,368 0
کنسانتره سنگ آهن توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1403/01/06 تن 0 37,634 0
کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن گهر زمین 1403/01/06 تن 0 37,868 0
کنسانتره سنگ آهن صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 1403/01/06 تن 0 36,368 0
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/06 تن 140,000 37,868 5,301,520,000 37,868

اخبار مرتبط


 گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن

روند قیمت گندله سنگ آهن در بورس کالای ایران Iron ore Pelletizing گندله سنگ آهن کنسانتره آهن، محصولی فرآوری شده از سنگ آهن است که به دست می‌آید از خرد کردن، آسیاب کردن، جداسازی مغناطیسی و فلوتاسیون. ...

شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران Aluminum Ingot شمش آلومینیوم آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع تبدیل می‌شود. ...

شمش روی

شمش روی

روند قیمت شمش روی در بورس کالای ایران Zinc Ingot شمش روی شمش روی، ماده مهمی است که در گالوانیزه کردن فولاد برای مقابله با خوردگی و در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، اتومبیل‌سازی و صنایع شیمیایی ...

بلوم و بیلت فولادی

بلوم و بیلت فولادی

روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران بلوم و بیلت فولادی شمش بیلت (Billet) یک نوع فلزات است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود و عمدتاً از ریخته‌گری مستقیم یا اکستروژن ...