محصولاتجرمهای نسوزجرمهاي نسوز ريختني(بتن نسوز) جرم هاي نسوز ريختني پر سيمان ZICO CAST RC80

ZICO CAST RC80

بتن نسوز پرسیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ریختن.