کک متالورژی ماده ای متخلخل است و در کوره های بلند به کار می رود که یکی از مصارف عمده کک در صنایع متالورژی می باشد.

کک زغال سنگ در کوره بلند نقش های مختلف تامین انرژی ،احیاء کانه های آهن ایجاد تخلخل برای عبور گازهای احیاء کننده و کربوره کردن چدن را داراست .

در کوره کوپل نیز کک بعنوان سوخت و عامل احیاء کننده مصرف می شود 

لازم به ذکر است که کک در صنایع ریخته گری نیز کاربرد دارد.

زغال های  خاصی جهت تولید کک متالورژی بکار می روند و خواص زغال سنگ تعیین کننده خواص کک تولیدی است .

مواد غیر آلی زغال سنگ موسوم به استریل بوده و در کک بصورت خاکستر باقی می ماند و تاثیراتی بر عملکرد کوره بلند می گذارد.

وجود خاکستر در کک سبب افزایش مصرف کک و سنگ اهک در کوره بلند و کاهش ظرفیت تولید باطری های کک سازی می شود.

کک دارای درصدی از گوگرد و فسفر است در نتیجه مهمترین عامل ورود گوگرد و فسفر به فرایند تولید فولاد ،کک می باشد ،

گوگرد و فسفر جزءعناصر مضر در فولاد ها می باشند .

ماده ای سیاه رنگ شبیه به زغال سنگ است که در گریدهای متفاوت موجود می باشد.

همچنین هر نوع کک بسته به نوع آنالیز از جمله درصد کربن ،رطوبت ،میزان خاکستر گوگرد و مواد فرار و غیره   به دست می آید.

 

 

Metallurgical coke
80-82 70-75 C
1.5 0.1 S
14-18 18-20 Ash
1-3 3-5 V.M

1-3

5-15

5-35

0-3

3-5

3-10 mm

Size