محصولاتفروآلیاژهافرومنگنــــز

فرومنگنــــز

فرومنگنز از ترکیب اکسید منگنز (   ( MnO2و اکسید آهن  (Fe2  O3) در دمای بالا و حالت مذاب و با وجود کربن به صورت ذغال سنگ یا کک بدست می آید . همچنین این فرآیند در کوره های قوس الکتریک انجام می شود . براساس استاندارد ASTM (A99) ، فرومنگنز به سه گروه زیر تقسیم میگردد:
فرومنگنز استاندارد ( پر کربن)
فرومنگنز متوسط کربن
فرومنگنز کم کربن
جهت مصارف عمومی  و برای تولید محصولات با عدم حساسیت  به افزایش کربن از طریق فرومنگنز از گرید پر کربن و در فولاد های آلیاژی مورد مصرف در منابع حساس و فولاد هایی که مورد فرآیند جوشکاری قرار خواهند گرفت از گرید های متوسط کربن و کم کربن استفاده می شود . از جمله وظایف فرومنگنز میتوان  به موارد زیر اشاره کرد:
ترکیب با سولفور و تبدیل آن به سرباره
پایدار کننده فاز آستنیت
جلوگیری از اکسیداسیون مذاب
بالا بردن سختی پذیری فولاد

Size S P Si C Mn Ferro manganese
(HIGH CARBON)

10-80 mm
0.03 % max 0.3% max 1.5% max 6-8% max
70-78%
Size S P Si C Mn Ferro manganese
(MEDIUM CARBON)

10-80 mm
0.03 % max 0.2% max 1.5% max 1.5% max
78-78%
Size S P Si C Mn Ferro manganese
(LOW CARBON)
10-80 mm
0.03 % max 0.2% max 1.5% max 0.08% max
80% min