فرومنگنز از ترکیب اکسید منگنز (   ( MnO2) و اکسید آهن  (Fe2  O3) در دمای بالا و حالت مذاب و با وجود کربن به صورت ذغال سنگ یا کک بدست می آید . همچنین این فرآیند در کوره های قوس الکتریک انجام می شود . براساس استاندارد ASTM (A99) ، فرومنگنز به سه گروه زیر تقسیم میگردد:
فرومنگنز استاندارد ( پر کربن)
فرومنگنز متوسط کربن
فرومنگنز کم کربن
جهت مصارف عمومی  و برای تولید محصولات با عدم حساسیت  به افزایش کربن از طریق فرومنگنز از گرید پر کربن و در فولاد های آلیاژی مورد مصرف در منابع حساس و فولاد هایی که مورد فرآیند جوشکاری قرار خواهند گرفت از گرید های متوسط کربن و کم کربن استفاده می شود . از جمله وظایف فرومنگنز میتوان  به موارد زیر اشاره کرد:
ترکیب با سولفور و تبدیل آن به سرباره
پایدار کننده فاز آستنیت
جلوگیری از اکسیداسیون مذاب
بالا بردن سختی پذیری فولاد

 

 

 

 

Ferro Manganese (HIGH CARBON)
75-77 % Mn
6-8% max
C
1.5% max
Si
0.3% max
P
0.03 % max
S
10-80 mm
Size

 

Ferro manganese (MEDIUM CARBON)
78-80% Mn
1.5% max C
1.5% max Si
0.2% max P
0.03 % max S
10-80 mm Size

 

Ferro manganese (LOW CARBON)
80% min Mn
0.08% max C
1.5% max Si
0.2% max P
0.03 % max S
10-80 mm Size