گرافیت کم سولفور (GPC)

گرافیت کم سولفور (GPC)

گرافیت کم سولفور از کک نفتی ، که در کوره گرافیتی قرار داده می شود تولید می شود  این فرایند نیاز به دمای بالا فرآوری داشته که در صنعت فولادسازی کک نفتی گرافیتی بهترین افزودنی کربنی برای ذوب کاری می ...

آنتراسیت کلسینه

آنتراسیت کلسینه

زغال سنگ آنتراسیت کلسینه شده یا زغال سنگ آنتراسیت کلسینه شده با گاز  ...